Logotip


Metall

 

Les nostres realitzacions es caracteritzen per la recerca del vincle entre tècnica i art, que podem fer realitat gràcies a la professionalitat dels tallers col·laboradors de ART difusión.

En les pàgines personals dels artistes col·laboradors de ART difusión podrà contemplar una mostra de la seva obra i conèixer tant el seu estil com la cotització aproximada de les seves realitzacions.

Les il·lustracions que acompanyen l'escrit divulgador, que sobre aquesta tècnica hem inclòs, corresponen a treballs realitzats per a alguns dels nostres clients.

 

ART I METALL

 

La fosa

És el procés de producció de peces metàl·liques a través del vessat de metall fos sobre un motlle buit, generalment fet d'arena. La fosa es un antic art que encara s'utilitza a la actualitat, encara que ha estat substituït en certa mida per altres mètodes com el fosa a pressió, la forja, l'estrussió, el mecanitzat i el laminat.

Metall 5

 

Metall 7

Metall 4

La fosa implica tres processos diferents: en primer lloc es construeix un modelo de fusta, plàstic o metall amb la forma de l'objecte acabat; més tard es realitza un motlle buit rodejant el model amb arena i retirant-lo desprès; i seguidament es tira el metall fos en el motlle, aquest últim procés és el que es coneix com colada.

 

En els casos en que el nombre de peces foses es limitat, el model sol ésser de fusta envernissada, però quan la quantitat és elevada pot ésser de plàstic, ferro colat, acer, alumini o qualsevol altre metall.

El model presenta dues diferències importants respecte l'original: les dimensions son una mica més grans per a compensar la contracció de la peça fosa al refredar-se, i els models d'objectes buits tenen projeccions que corresponen als nuclis.

Encara que els models poden fer-se de una sola peça, quan la seva forma és complicada resulta més fàcil treure l'objecte fos del motlle si te dos o més parts. Per aquesta mateixa raó, els models d'objectes amb costats rectes solen fabricar-se amb una lleugera rebaixa en el seu gruix.

Les diferents parts d'un model tenen sortints i entrants coincidents per a alinear-les de forma correcta al muntar-les.

 

Metall 6

Metall 1

Metall 3

Metall 2

 

 

 

 

El Pewter

Generalment conegut com plata mexicana, és una mescla d'alumini, silici i coure que es destina a l'elaboració artesana d'articles per a la decoració i la llar. L'absència d'elements tòxics en la seva composició permet que siguin utilitzats fins i tot en la fabricació de recipients per al servei d'aliments.

Els articles produïts en “pewter” no necessiten cap tipus de manteniment específic, no es tornen negres i guarden sempre tot el seu esplendor.