Logotip


Litografia

 

La realització d'edicions limitades de litografies originals es una de les especialitats de ART difusión, aquesta tècnica de les arts gràfiques permet posar a l'abast de totes les economies una obra d'art original.

La dilatada experiència dels mestres litògrafs col·laboradors de la nostra firma, aporta el segell de qualitat que distingeix les nostres edicions.

En les pàgines personals dels artistes col·laboradors de ART difusión podrà contemplar una mostra de la seva obra i conèixer tant el seu estil com la cotització aproximada de les seves realitzacions.

Tot seguit reproduïm un text que facilita el coneixement d'aquesta magnífica tècnica i permet valorar la seva projecció artística. 

 

LA LITOGRAFIA, UNA OBRA D'ART

 

Els materials

 

Tots i cadascun dels materials que intervenen en la creació i elaboració d'una litografia s'escullen de forma minuciosa;

El paper utilitzat és per ell mateix un article de valor que afegeix gran vistositat a l'obra acabada.

Els materials de treball del pintor, genuïns, per que la seva labor sobre la planxa es transmeti amb tota fiabilitat al paper.

Las tintes d'impressió es fabriquen amb una pigmentació especial que augmenta la seva resistència a la llum.

 

Litografia 5

El mestre litògraf

 

La creativitat de l'autor ha de complementar-se amb la perícia i experiència artesana del mestre litògraf, capaç d'identificar-se amb la idea de l'artista i així, junts art i tècnica, aconseguir les més belles realitzacions.

 

 

La realització de les planxes

 

Per pintar un oli o una aquarel·la, l'artista plasma sobre una mateixa tela o paper tota la gamma de colors desitjada.

Per a obtenir el mateix resultat mitjançant un procés litogràfic, l'autor ha de pintar a ma tantes planxes de zinc com colors diferents tingui l'obra, fet que atorga a la litografia el seu caràcter d'originalitat.

 

L'estampació

 

Si be la indústria gràfica pot reproduir, d'un original, milers d'exemplars cada hora mitjançant sofisticats sistemes fotomecànics, a partir de les planxes de zinc pintades a ma per l'artista, l'estampació de l'obra litogràfica es realitza de manera artesana en fulls de paper col·locats un a un sobre la premsa.

L'estampació de cada color en les diferents fulles de paper es realitza sota l'experta mirada del mestre litògraf.

Encara que l'objectiu es que totes les litografies tinguin la mateixa intensitat de color que la prova d'assaig, cada una d'elles presenta lleugeres diferències respecte les altres.

Aquest procés d'estampació es una altra característica que fa que la litografia sigui considerada una obra original.

 

Litografia 1

Litografia 4

Litografia 6

Numeració i firma de l'autor

 

Cada litografia està identificada pel seu número d'ordre dins el total d'exemplars estampats.

Un altre factor que dona gran valor a l'obra i en determina l'originalitat es la firma de l'autor, del seu puny i lletra, al peu de cadascuna de les litografies.

 

Inutilització de les planxes

 

Un cop realitzada l'estampació del nombre de litografies desitjat, s'inutilitzen les planxes de zinc, destruint la pintura efectuada per l'artista al seu damunt. En el futur, cap més exemplar podrà ésser realitzat.

 

 Litografia 7

Certificat d'autenticitat

 

La numeració de les litografies, la firma de l'autor i la inutilització de les planxes, son operacions que es realitzen en presència d'un notari, el qual aixeca acta, certificant-ne l'autenticitat. Cadascuna de les litografies va acompanyada d'un díptic de presentació que inclou una transcripció textual de l'acta aixecada pel notari.