Logotip


Cerāmica

 

Les nostres realitzacions es caracteritzen per la recerca del vincle entre tčcnica i art, que podem fer realitat grācies a la professionalitat dels tallers colˇlaboradors de ART difusiķn.

En les pāgines personals dels artistes colˇlaboradors de ART difusiķn podrā contemplar una mostra de la seva obra i cončixer tant el seu estil com la cotitzaciķ aproximada de les seves realitzacions.

Les ilˇlustracions que acompanyen l'escrit divulgador, que sobre aquesta tčcnica hem inclōs, corresponen a treballs realitzats per a alguns dels nostres clients.

 

LA CERĀMICA EN EL TEMPS

 

La cerāmica consisteix en la realitzaciķ de d'atuells i altres objectes de argila endurida per cuita al forn. La natura i el tipus de la cerāmica venen determinats per la composiciķ de l'argila i el mčtode de la seva preparaciķ, la temperatura a la que s'ha cuit i els vernissos que s'han utilitzat.  

Cerāmica 5

Cerāmica 3

Assecat i fornejat

Per a que l'argila no es trenqui en fer-ne la cuita, primer s'ha de deixar assecar a l'aire. Si estā ben seca, es porosa, relativament tova i pot coures directament en un forn

La decoraciķ dels objectes pot efectuar-se abans o desprčs de la seva cocciķ. Quan l'argila estā mitjanament seca a i una mica endurida poden incrustar-se trossos d'argila o poden fer-se incisions, estampacions o línies i altres motius o be pot tallar-se o perforar-se.

 

Segles XIX i XX

Durant el segle XIX es popularitzaren a Anglaterra i al continent europeu els objectes amb decoraciķ calcada produīts en massa a baix preu al igual que els que portaven decoraciķ en relleu. Aquests objectes, junt amb les peces vidrades en bru de mangančs de Rockingham fabricades a Anglaterra a comenįaments del segle XIX, es van estendre als Estats Units, on varen fer-se tant populars com la cerāmica de Nova Jersey i Ohio.

A Espanya durant el segle XIX es produeix una cerāmica que també recorre a les imitacions de temes antics i mitolōgics. Destaquen la fābrica del Buen Retiro, la de Sargadelos, a Galícia, fundada al 1791, que va produir terrissa fina estampada i porcellana d'una gran qualitat així com La Cartuja de Sevilla, que sota la direcciķ de mestres anglesos també va especialitzar-se en la producciķ de terrissa estampada.

La cerāmica industrial posterior a 1860 era d'una gran qualitat. El Art Nouveau, la Exposiciķ Universal de París de 1900 i la Bauhaus durant la dčcada de 1920 exerciren una gran influčncia en el disseny de la cerāmica industrial.

Cerāmica 1

 

Cerāmica 2

Cerāmica 4

Cerāmica 6

 

 

 

El ceramista artesā amb la seva creaciķ individual ha estat igual d'important per a la historia de la cerāmica moderna que el ceramista industrial. El moviment Arts and Crafts anglčs exercí gran influčncia a partir del 1861, de la mateixa manera que el gres vitrificat a la sal de les fābriques Doulton de Lambeth a partir de 1871. Alguns dels ceramistes més famosos de l'čpoca moderna son el britānic Bernard Lecah, format al Japķ i l'espanyol J. Llorens Artigas, que despullā el gres de tota decoraciķ. Junt al pintor Joan Mirķ va realitzar els murals cerāmics per a la seu de l'Organitzaciķ de les Nacions Unides per a l'educaciķ, la cičncia i la cultura (UNESCO) a París i per a la Universitat de Harvard. Les produccions més recents es caracteritzen per la primacia de la forma i de la matčria, inspirades en l'art popular.